Змінено умови участі у Програмі з енергозбереження

1 Вересня, 2015

Uryad

Уряд України своєю Постановою від 12.08.15 № 614 вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, а саме :

 Стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, до яких належать:

– обладнання і матеріали для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

– регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

– вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засоби вимірювальної техніки (прилади обліку, лічильники) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

– багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії (лічильник активної електричної енергії) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до нього;

– світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом, у тому числі вікна та балконні двері для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо)(крім однокамерних), та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них

– обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

– обладнання і матеріали для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення, постачання гарячої води;

– обладнання і матеріали для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);

– теплонасосна система опалення та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

– система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідне додаткове обладнання і матеріали до неї;

– двері для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них.

У разі коли позичальником є об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, у багатоквартирних будинках яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі, що розраховується за такою формулою (але не більш як 14000 гривень в розрахунку на одну квартиру багатоквартирного будинку за одним кредитним договором):

P = 40% х (Nз – Nс)/Nз + 70% х Nс/Nз,

де Р — розмір відшкодування, відсотків;

   Nз — загальна кількість квартир багатоквартирного будинку;

   Nс — кількість квартир багатоквартирного будинку, в яких зареєстровані (фактично проживають) фізичні особи, яким в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.”

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248431083